پروژه ها

تاریخ پایان پیمان

 

تاریخ شروع پیمان

حجم پیمان

(تعداد)

کارفرما

نوع پیمان

ردیف

۱۳۹۰/۰۲/۲۰

۱۳۸۸/۰۸/۰۳

۳۰۰۰۰

گازاستان چهارمحال و بختیاری

نصب،تعویض وتعمیر کنتور و رگولاتور

۱

۱۳۹۱/۱۲/۰۵

۱۳۹۰/۰۲/۲۲

۳۸۰۰۰

گازاستان چهارمحال و بختیاری

نصب،تعویض وتعمیر کنتور و رگولاتور

۲

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۳۹۳/۰۶/۱۷

۷۰۰۰

گازاستان خراسان جنوبی

شناسایی وضعیت موجود کنتورهای دیافراگمی

۳

۱۳۹۳/۱۲/۰۳

۱۳۹۳/۰۶/۰۳

 120

گاز استان مرکزی

شناسایی وضعیت موجود کنتورهای دیافراگمی

۴

۱۳۹۴/۰۸/۰۷

۱۳۹۳/۰۸/۰۷

۴۵

گازاستان گیلان

سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۵

۱۳۹۴/۱۰/۲۴

۱۳۹۲/۱۰/۲۴

۲۰۰

گازاستان مرکزی

کالیبراسیون وتعمیر اساسی کنتورهای توربینی

۶

۱۳۹۴/۱۰/۲۶

۱۳/۹۴/۰۷/۲۶

۲۸۰

گازاستان گیلان

خریدقطعات تعمیروکالیبراسیون کنتورهای توربینی

۷

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

۱۳۹۵/۰۴/۰۶

۴۹۶

گازاستان لرستان

سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۸

۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۳۹۳/۰۶/۱۱

۴۶۰

گازاستان چهار محال و بختیاری

تعمیر و سرویس و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۹

۱۳۹۶/۰۲/۲۶

۱۳۹۲/۰۶/۰۴

۶۱۲

گازاستان بوشهر

کالیبراسیون کنتورهای توربینی(استعلام)

۱۰

۱۳۹۶/۰۲/۲۶

۱۳۹۲/۰۶/۰۴

۵۰۵۶

گازاستان بوشهر

کالیبراسیون کنتور دیافراگمی و رگولاتور (استعلام )

۱۱

 

۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۳۹۵/۱۱/۲۵

۳۵۶

گازاستان لرستان

سرویس، تعمیروکالیبراسیون کنتورهای توربینی

۱۲

۱۳۹۶/۱۲/۱۰

۱۳۹۵/۰۵/۳۰

۱۴۱

گازاستان کهگیلویه وبویر احمد

تعمیروکالیبراسیون کنتورهای توربینی(استعلام)

۱۳

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

۱۳۹۵/۰۲/۰۲

۱۴۸

گازاستان ایلام

تعمیروکالیبراسیون کنتورهای توربینی(استعلام)

۱۴

۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۳۹۶/۰۱/۳۱

۶۶۰

گازاستان گیلان

سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۱۵

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۹۵۰۰

گازاستان کرمانشاه

G4.G6.G10.G16 تعمیر کنتوردیافراگمی

۱۶

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

۱۳۹۶/۰۸/۰۷

۳۸۳

گازاستان لرستان

تعمیر،تامین قطعه ،سرویس و کالیبراسیون کنتور توربینی

۱۷

۱۳۹۷/۰۹/۲۷

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۳۰۸۹۵

گاز استان لرستان

اجرای پروژه تعمیر کنتور دیافراگمی

۱۸

درحال انجام

۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۶۰۲

گازاستان چهارمحال و بختیاری

تعمیروسرویس وکالیبراسیون کنتورهای توربینی

۱۹

درحال انجام

۱۳۹۵/۰۷/۰۵

۱۵۴۳

گازاستان هرمزگان

تعمیر وکالیبراسیون کنتورهای توربینی ودیافراگمی(استعلام)

۲۰

درحال انجام

۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۲۰۵

گازاستان گیلان

سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۲۱

در حال انجام

۱۳۹۷/۰۵/۰۲

۵۳۸

گازاستان گیلان

سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای توربینی

۲۲

در حال انجام

۱۳۹۷/۰۲/۱۸

۳۲۸۷۹

گازاستان چهارمحال و بختیاری

نصب،تعویض وتعمیر کنتور و رگولاتور

۲۳

 

 

 

 

 

شرکت ویستاتمام حقوق مادي و معنوي اين وب سايت محفوظ و متعلق به شرکت پویا مبین زاگرس با نام تجاري “پـویـا مـبیـن” ميباشد | www.pmzagros.com ©۲۰۱۸

تماس باما